Paramedisch coach

 
 

Heeft u (terugkerende) lichamelijke klachten?

Bijvoorbeeld verminderde beweeglijkheid in de nek of maagproblemen zonder medische oorzaak? En wilt u daar verandering in aanbrengen?

Of bent u herstellende van een operatie en wilt u ondersteuning? Denkt u hierbij aan het effect van de narcose en het (bind)weefsel, spieren soepel maken.

Wenst u beter gevoel in de voeten b.v. bij D.M. of ondersteuning bij M.S.,etc.

Misschien is er al van alles onderzocht en blijft u problemen ondervinden, neemt u dan eens contact op.

Door verschillende therapieën en begeleiding kunt u wellicht uw gezondheid verbeteren, beter functioneren, gelukkiger worden. Mensen die “beter in hun vel zitten” genieten ook meer van het leven.

Neemt u gerust vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Het gaat er om dat u zich goed voelt!


viviane@paramedischcoach.nl

www.facebook.com/paramedischcoach                                                           Heereweg 34 1871 EJ Schoorl

prive parking:

via Paardenmarkt


K.v.K. nr 51959402


 
Viviane Miellet         
Als u toe bent aan lichamelijke en geestelijke verbetering.
06-24614234
Behandeling uitsluitend op afspraak in Schoorl 
Heereweg 34 in Schoorl
Via een zachte manuele benadering  uw lichamelijke blokkades (blijvend) losmaken.
vage- of uitstralings-pijn Carpaal tunnel syndroom, schouder-nek klachten, maag-darm klachten, verminderde soepelheid, ondersteuning bij/na operatie, Multiple Sclerose, Diabetes, etc.

PRIVACY

VERKLARING

PRIVACYVERKLARING PARAMEDISCH COACH

Paramedisch Coach Paramedisch Coach, gevestigd aan Heereweg 34 1871 EJ Schoorl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.paramedischcoach.nl Heereweg 34 1871 EJ Schoorl +31 624614234

V.E.F.J. Miellet is de Functionaris Gegevensbescherming van Paramedisch Coach Hij/zij is te bereiken via viviane@paramedischcoach.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken Paramedisch Coach verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Geslacht - Adresgegevens

- Telefoonnummer - E-mailadres - Overige persoonsgegevens die je actief vertrekt in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@paramedischcoach.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Paramedisch Coach verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Verzenden van onze nieuwsbrief - Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  1. -Om goederen en diensten bij je af te leveren - Paramedisch Coach verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
    zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte


Geautomatiseerde besluitvorming Paramedisch Coach neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Paramedisch Coach) tussen zit. Paramedisch Coach gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: PerfectView, voor het vastleggen van de persoonsgegevens

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Paramedisch Coach bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden Paramedisch Coach verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Paramedisch Coach gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Paramedisch Coach en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@paramedischcoach.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Paramedisch Coach wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Paramedisch Coach neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@paramedischcoach.nl